top of page

JO MUNTON

IMG_7263.jpeg

Mae Jo Munton yn bypedwr ac yn storïwr, yn gerflunydd ac yn animeiddiwr.  Mae hi wedi perfformio'n rhyngwladol o Siberia i Sbaen, o Ddenmarc i India. Ond mae wedi'i leoli'n bennaf yng Nghanolbarth Cymru, gan weithio ar nifer o brosiectau o adrodd straeon ym Mryn Cello Ddu ar Ynys mon i weithredu pypedau cawr yng nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. O berfformio sioeau pypedau môr-leidr stwrllyd yn amgueddfa glan y dŵr yn abertawe  i adrodd hanesion am siaman Siberia yng ngŵyl gomedi Machynlleth. O gomisiwn arobryn gan Gyngor Sir Powys ar gyfer sioe am reoli gwastraff, i sioe Sbaeneg ( bu Jo yn gweithio i daith Barcelonian  childrens theatre am 5 mlynedd) i Ectrac, Llangollen.

 

41B08211-C3C2-4F5D-A84D-6BEC23F2BE5E.jpeg
IMG_0004.jpeg

Mae hi hefyd yn dywysydd teithiau ar gyfer grwpiau anturus i deithio i mewn i archwiliadau creadigol. Efallai eu bod yn archwilio myth lleol neu wyddoniaeth a stori defnyn dŵr, neu  rhifedd mewn carnifal neu eu hofnau a'u breuddwydion.  Efallai eu bod yn gwneud sioeau pypedau, ffilmiau, animeiddiadau, cerddi, straeon neu fapiau trysor emosiynol.  Byddant yn chwarae gemau ac ymarferion sy'n codi hyder, datrys problemau a dod o hyd i lawenydd wrth gydweithio.  Gallant fod yn ysgolion neu grwpiau ieuenctid, mencap neu age Cymru.

Wrth wneud un sioe bypedau gyda 3 ysgol ar wahân y darganfu bosibiliadau rhyfeddol y botel laeth blastig ostyngedig. 

Ar gyfer ei phrosiect yng Nghasnewydd bydd yn ysbeilio biniau ailgylchu ei chymdogiona chreu cyfres o bortreadau o bobl y dref mewn poteli llefrith.

Instagram

@jojovagabondi

Facebook

@vagabondi 

bottom of page