top of page

REN WOLFE

unnamed.png
unnamed.jpg

"Mae fy ymarfer yn archwilio sut y gallwn ddefnyddio chwarae a dychymyg i ddeall ein hunain, ein cymunedau, a'r byd o'n cwmpas. 
Rwy’n tynnu o ffynnon amrywiol o ysbrydoliaeth gan gynnwys darluniau canoloesol, atgofion plentyndod, pypedwaith, a setiau a gwisgoedd theatr. O hyn rwy’n creu cerfluniau anffurfiol a chwareus wedi’u gwneud o bapier-mâché, cardbord wedi’i baentio, a thecstilau, yn ogystal â phaentiadau, fideo, a darnau ffotograffig.

 

Rwy'n gwneud gwaith gwirion, ond rydw i'n ddifrifol am wiriondeb".

bottom of page